Vargha Gyula Városi Könyvtár


                                                                    Módosítva: 2017.10.11.
MENÜ

Szolgáltatásaink:

Kölcsönzés

Helyben használat

Előjegyzés

nyomtatás - internet

Rendezvények – kiállítások

 

 

 A könyvtárhasználat feltételei

 INFORMÁCIÓK

 

Beiratkozás

Beiratkozási lap kitöltésével, és a szükséges beiratkozási díj befizetésével válik valaki a könyvtár teljes jogú tagjává. Ehhez szükséges egy személyi igazolvány, lakcímkártya, és a kedvezményt igazoló dokumentum (pl. diák- vagy pedagógus igazolvány). 16 éven aluli gyermekek esetében a szülő által aláírt jótállási nyilatkozat szükséges.

 

Beiratkozási díj: 600 Ft / év

Diákoknak: 300 Ft / év

 

A 16 éven aluliak és a 70 éven felüliek, valamint a közgyűjteményi dolgozók és a pedagógusok mentesülnek a beiratkozási díj megfizetése alól. Beiratkozáskor az olvasó kötelezettséget vállal a könyvtár szabályainak betartására. Ezt aláírásával igazolja.

 

Szolgáltatások:

 

Kölcsönzés, helyben olvasás

Dokumentumokat kölcsönözni, valamint a könyvtár szolgáltatásait igénybe venni csak érvényes olvasójeggyel lehet. Egy alkalommal maximum 7 db könyv, 3 db hangoskönyv kölcsönözhető.

A kölcsönzés időtartama könyvnél: 30 nap.

Hangoskönyvnél: 1 hét

A kölcsönzés egy alkalommal - indokolt esetben – kétszer meghosszabbítható, személyesen, telefonon vagy e-mailben is.

Az olvasóteremben elhelyezett kézikönyvtári állomány csak helyben használható. Hétvégére (szombattól keddig), indokolt esetben, (pl. vizsgára készülés) egyedi nyilvántartás szerint kölcsönözhető.

Ha az olvasó a dokumentumot elveszti, vagy megrongálja, köteles a kárt megtéríteni, vagy pótolni.

A határidő után visszahozott dokumentumok után az olvasó késedelmi díjat fizet, melynek mértéke: 200 Ft/hónap.

 

Könyvtárközi kölcsönzés

A könyvtár minden olvasója igénybe veheti, ha vállalja, hogy betartja a könyvtárközi kölcsönzés szabályait. A gyűjteményünkből hiányzó dokumentumokat könyvtárközi kölcsönzéssel más könyvtáraktól szerezzük be az Országos Dokumentumellátó Rendszer keretein belül, a kölcsönadó könyvtár feltételeihez igazodva.

Az eredeti mű kölcsönzésének postaköltségeit, és a másolatszolgáltatás költségeit a felhasználó fizeti.

 

Előjegyzés

Az olvasó kérésére az új könyveket, illetve a kölcsönzésben lévő dokumentumokat előjegyezzük. Az előjegyzést 3 hónapig tartjuk nyilván. A dokumentum megérkezésekor az olvasót írásban, vagy telefonon értesítjük, s a dokumentumot részére egy hétig félretesszük.

Az előjegyzés ingyenes.

Folyóirat kölcsönzés

Az időszaki kiadványok visszamenőleges évfolyamai 1 hétre kölcsönözhetők. Egyszerre3 példányt lehet kölcsönözni.

Késedelmi díj: 50 Ft/hét.

 

Helytörténeti gyűjtemény

A könyvtár helytörténeti gyűjteménye Üllő életével, lakóival, a várossal kapcsolatos közhasznú információkkal, adatokkal áll az érdeklődők rendelkezésére. A helytörténeti gyűjtemény a könyvtár értékes különgyűjteménye, ezért nem kölcsönözhető. A dokumentumok olvasótermi használatát és másolati lehetőségét biztosítjuk.

 

Internet

A számítógépek használatának feltételei a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 55. §-a értelmében a következők: Beiratkozott olvasóink számára naponta 1 óra ingyenes internet használatot biztosítunk. Internet használat nem könyvtártagoknak: 200 Ft/óra.

Kiskorú felhasználó esetében a szülő aláírásával adja beleegyezését, hogy gyermeke használhatja a könyvtári számítógépeket.

Az új felhasználó köteles a kifüggesztett számítógép-használati szabályzatot tudomásul venni és betartani azt. A könyvtári számítógépeken tilos a közerkölcsöt sértő, illetve agresszív tartalmak látogatása, letöltése. Ellenkező esetben a szolgáltatásból kénytelenek vagyunk átmenetileg kizárni.

 

 Kérjük olvasóinkat, hogy a könyvtár dokumentumait gondosan kezeljék, óvják a sérülésektől, és határidőre hozzák vissza! 

 

 

Irodai szolgáltatások:

Fénymásolás A4                                    20 Ft/oldal

Fénymásolás A3                             40 Ft/oldal

Nyomtatás /f-f/                             50 Ft/oldal

Nyomtatás /színes A4/               200 Ft/oldal

Szkennelés                                     50 Ft/oldal

Fax                                                    100 Ft/hívás

 

 

Rendezvények – kiállítások:

     Rendszeresen szervezünk könyvtári programokat és kiállításokat.

Asztali nézet